Pokorny Pielgrzym

Ojciec Święty Jan Paweł II po raz pierwszy przybył do Sanktuarium w Loreto w 1979 roku, by modlić się o powodzenie planowanej wizyty papieskiej do ONZ i Stanów Zjednoczonych. Powiedział wtedy: „Przybyłem do Loreto jako pokorny pielgrzym, aby oddać cześć Najświętszej Dziewicy i modlić się do Niej w jednym z najsławniejszych sanktuariów maryjnych we Włoszech”.

W roku 1985 przybył do Loreto tuż przed Wielkanocą, by wygłosić przemówienie do Zgromadzenia Kościoła Włoskiego i zaapelować o pojednanie chrześcijańskie.

W 1994 r. wziął udział w obchodach 700-lecia sanktuarium Świętego Domku. W 1995 roku udał się do Loreto z okazji Europejskiej Pielgrzymki Młodzieży, gdzie spotkał się z półmilionową rzeszą młodych. Odprawił wówczas mszę świętą w intencji pokoju w Europie, rodzin, emigrantów, uchodźców i prześladowanych. Podczas ostatniej wizyty w Loreto, we wrześniu 2004 r. beatyfikował trójkę działaczy Akcji Katolickiej.

Sanktuarium w Loreto składa się z Bazyliki Papieskiego Sanktuarium Większego, Świętego Domu Madonny z Loreto oraz Świętego Domku znajdującego się wewnątrz bazyliki. Według tradycji, jest to część domu z Nazaretu, w którym urodziła się, wychowała i doświadczyła zwiastowania Maryja oraz gdzie w dzieciństwie mieszkał Jezus Chrystus.

  • Miasto Loreto
  • Kraj Włochy