Totus Tuus

Nazywany Papieżem Fatimy, Ojciec Święty Jan Paweł II, po raz pierwszy odwiedził Sanktuarium w Cova da Iria 13 maja 1982 r. Był to najważniejszy etap jego pielgrzymki do Portugalii, gdyż pragnął podziękować Matce Bożej za uratowanie życia.

Papież Polak złożył wówczas swoje podziękowania „ …ponieważ dokładnie tego samego dnia miesiąca, w zeszłym roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie miał miejsce zamach na życie papieża, który w tajemniczy sposób zbiegł się z rocznicą pierwszego objawienia fatimskiego, 13 maja 1917 r.”

W 10. rocznicę zamachu na Placu Świętego Piotra, w 1991 r., Papież powrócił do Portugalii. W obliczu zmian w Europie Środkowo-Wschodniej i Związku Radzieckim wskazał na swoje pragnienie „zbudowania świata o ludzkiej twarzy, społeczeństwa opartego na szacunku dla Boga i bliźniego”.

Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 miała miejsce trzecia i ostatnia pilegrzymka Jana Pawła II do Fatimy. Papież był już wtedy osłabiony, wkrótce miał skończyć 80 lat. Podczas tej wizyty Ojciec Święty beatyfikował Hiacyntę i Franciszka Marto, pastuszków z Fatimy, którzy doświadczyli objawień oraz ofiarował Matce Boskiej Fatimskiej pierścień z motto swojego pontyfikatu: „Totus Tuus”. Podczas tej samej wizyty wyjawił Trzecią Tajemnicę Fatimską i powiązał ją z zamachem na jego życie.

Źródło zdjęć: Archiwum Sanktuarium w Fatimie

  • Miasto Fatima
  • Kraj Portugalia