Serce Bawarii

Wizyta papieża Jana Pawła II w Altötting miała miejsce w dniach 18-19 listopada 1980 roku. Pierwsza podróż papieża do Niemiec i pobyt w Altötting były wyjątkowe. Na Kapellplatz zgromadziło się 60 000 wiernych, którzy chcieli oddać cześć Bogu. Papież z Polski, wielbiący Maryję, zawsze czuł osobistą więź z bawarskim miastem pielgrzymkowym. Podczas wizyty Papieżowi Janowi Pawłowi II towarzyszył arcybiskup Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. O tej pamiętnej wizycie przypominają: Papieska Lipa zasadzona przez papieża na Placu Bruder-Konrad-Platz oraz duża rzeźba z brązu autorstwa Leo Mola z 1983 roku umieszczona na fasadzie Sali Kongregacyjnej.

Od ponad 1250 lat Altötting jest duchowym centrum Bawarii i od ponad 500 lat najważniejszym miejscem pielgrzymek maryjnych w Niemczech. Rocznie ponad milion pielgrzymów i odwiedzających przybywa do Altötting, aby pokłonić się Czarnej Madonnie, drewnianej figurze Matki Boskiej.

W XVII wieku bawarscy książęta i królowie, m.in. bawarski "bajkowy" król Ludwik II rozpoczęli tradycję umieszczania w kaplicy po śmierci swoich serc w zdobionych złotych i srebrnych urnach, stąd Altötting nazywane jest sercem Bawarii.

Zdjęcia:

Heiner Heine
Relikwie krwi świętego papieża Jana Pawła II ofiarowane przez Papieża Benedykta XVI
Papieska Lipa na Bruder-Konrad-Platz w Altötting posadzona przez Jana Pawła II (obecnie stanowi początek szlaku rowerowego poświęconego Papieżowi Benedyktowi XVI)

Johannes Strauß
Procesja z Czarną Madonną podczas wizyty papieża Jana Pawła II w listopadzie 1980 roku w Altötting

Hildegard Pollety
Wrażenia z wizyty papieża Jana Pawła II w listopadzie w Altötting
Papież Jan Paweł II, 18.11.1980 w Altötting, copyright Hilde Pollety130
Papież Jan Paweł II celebruje wielkie nabożeństwo na placu kaplicy

  • Miasto Altötting
  • Kraj Niemcy